Інноваційний підхід до впровадження нових стандартів гендерно чутливого викладання STEM-уроків.

Мета: підтримати ініціативних та талановитих педагогічних працівників, допомогти їм популяризувати ідеї STEM-освіти та мотивувати дівчат на рівні з хлопцями до вивчення STEM-предметів.

Унікальність: націленість на гендерночутливий підхід до викладання, застосування креативних та сучасних методів у навчанні, використання STEM-технологій, запровадження українськими вчителями інноваційних методик до STEM-викладання, які мають креативні ідеї для розробки нестандартних рішень, які б сприяли розкриттю потенціалу дівчат.

Результати:

  • до участі в конкурсі було подано 245 заявок з розробленою методологією проведення гендерночутливого STEM-уроку;
  • експертне журі  відібрало 20 кращих уроків, автори/ки яких приїдуть на Фінальну конференцію у Київ 16 грудня. Серед критеріїв відбору були: відповідність змісту роботи обраній темі; творчий підхід, оригінальність і креативність роботи; послідовність, логічність думок, доступність використаних матеріалів, обладнання, простота використання іншими педагогами ; відповідність підходів STEM навчання та розвитку яких компетенцій сприяє урок/заняття; гендерна чутливість, сприяння подоланню стереотипів у сфері науково-технічних професій.
Scroll to Top