Внесок українського бізнесу в реалізацію Україною Цілей сталого розвитку 2016-2020 р.р.

П’ять років тому було прийнято Цілі сталого розвитку (ЦСР) ООН — глобальні орієнтири розвитку людства до 2030. Вони налічують 17 Глобальних цілей зі 169 завданнями для подолання бідності, нерівності та кліматичних змін. Україна адаптувала Цілі сталого розвитку і нещодавно випустила Добровільний звіт з їх досягнення. Але чи достатньо робить бізнес в Україні задля Цілей сталого розвитку?

У дослідженні “Внесок українського бізнесу в реалізацію Україною Цілей сталого розвитку 2016-2020 р.р.” від Центру “Розвиток КСВ” експерти визначили пріоритетні ЦСР для українського бізнесу, їх інтегрованість, рівень партнерства. Також були надані рекомендації щодо подальших кроків у досягнення ЦСР.

Завантажити дослідження

Scroll to Top