Якісна вища освіта: роль партнерств

У представленому звіті зосереджено увагу на порівняльному аналізі законодавчої бази зарубіжних країн, охарактеризовано сучасний стан розвитку партнерств між компаніями та вищими навчальними закладами, узагальнено найкращу вітчизняну практику взаємодії бізнесу та університетів, розроблено рекомендації для розвитку ефективного партнерства між бізнесом та ВНЗ.

У публікації використано результати масштабних досліджень стану партнерств бізнесу та університетів, проведених у Європейському Союзі, США, Канаді й Україні.

Якісна вища освіта:роль партнерств

Scroll to Top